معرفی آکادمی آموزشی معراج

داستان ما

کار آموزشگاه ما چیست؟

تفکر ما

پلی میان آموزش و بازار کار

پلی میان آموزش و بازار کار

دریافت مجوز نشر دجیتال از وزارت ارشاد

سال 1398

عضویت در انجمن صنفی رایانه ای استان فارس

سال 1399

نامزد برترین سایت آموزشی در جشنواره وب و موبایل

سال 1401